ഹൈതുന്ഗ് കെമിക്കൽസ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് - ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

കോൺടാക്ട് വിശദാംശങ്ങൾ

൨൦ഫ് ജിംരൊന്ഗ് ബിൽഡിംഗ്, ഈസ്റ്റ് ശെന്ഗ്ലി എന്ന STR.,

261041 വെഈഫങ് ഷാൻഡോംഗ്

ചൈന

എ.ടി. 6pm TO എന്ന 9 മുതൽ ലഭ്യമായത്

+86 536 2746720

കണക്റ്റ്

നമുക്ക് ബന്ധം എടുക്കട്ടെ

എന്തോ ചോദിക്കാൻ ഹെസ്തിഅതെ ചെയ്യരുത്. നേരിട്ട് ഇമെയിൽ chem@haitunggroup.com അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട +86 536 2746720.