អំពី HAITUNG ចែម

 • ដៃគូជាយុទ្ធសាស្រ្ត

  ដៃគូជាយុទ្ធសាស្រ្ត

  យុទ្ធសាស្រ្តជាដៃគូនៃការ expecially ក្រុមហ៊ុន Sinopec សម្រាប់ផលិតផលប្លាស្ទិច acetic ។
 • ក្រុមហ៊ុនផលិត

  ក្រុមហ៊ុនផលិត

  ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់វិជ្ជាជីវៈនៃប្លាស្ទិ acetic monomers (Vam), polyvinyl គ្រឿងស្រវឹង (PVA), អ៊ីវ៉ានិងផលិតផល Emulsion ជាតិសរសៃ PVA ។
 • ហាងទំនិញ

  ហាងទំនិញ

  អាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងក្រុមហ៊ុន Sinopec ដែលយើងមានស្ថេរភាពការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលនេះទៅជាង 60 ប្រទេស។

លក្ខណៈពិសេសផលិតផល

ឧស្សាហកម្មយើងបម្រើ